Bao 2 tấn – Công trình tạm thời

Có thể sử dụng tạm thời và di chuyển

Một ví dụ về việc sử dụng tạm thời cho công việc dỡ bỏ cây cầu.
Sau khi loại bỏ bờ bên phải, nó được chuyển hướng sang bờ bên trái.
• Sản phẩm áp dụng: Bao tải cát to chống chịu thời tiết “Bao 2 tấn”