Rọ đá Polyester + Bao địa kỹ thuật (Thi công 1)

Dựng sàn công trình tạm thời

Sử dụng Rọ đá Polyester và Bao địa kỹ thuật

Để khắc phục hậu quả thiên tai, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp để thỏa mãn 3 vấn đề chính là “ngày thi công ngắn nhất”, “hiệu quả loại bỏ” và “tính kinh tế” với Bao địa kỹ thuật được bọc bằng lưới địa Adeam và bằng cách lắp đặt một loại vải địa kỹ thuật có độ bền cao, nó có thể chịu được tải trọng của cầu trục, có kết cấu chắc chắn.

Dự án khắc phục hậu quả sau thảm họa cầu Nihongi, Tỉnh Fukushima Quốc lộ số 252
• Sản phẩm áp dụng: Bao cát lớn chống thời tiết “Bao địa kỹ thuật” • Số lượng sử dụng (bao) gần đúng: 500
• Sản phẩm áp dụng: Vật liệu làm túi cho phương pháp gom rễ dạng túi “Rọ đá Polyester” • Số lượng sử dụng gần đúng (rọ): 100
• Sản phẩm áp dụng: Lưới địa kỹ thuật “Adeam” để đắp và gia cố nền • Số lượng sử dụng gần đúng (㎡): 4000
• Sản phẩm áp dụng: Vải địa kỹ thuật độ bền cao • Số lượng sử dụng gần đúng (㎡): 150