Phục hồi sau thảm họa động đất ở Bán đảo Noto – Nhật Bản (khắc phục tạm thời bằng cách đắp bao gồm bao địa 2 tấn)